Waarom praten verenigingen niet mee over toekomst Beursvloer Tohopesate?

Beursvloer Kampen Tohopesate heeft bezint zich op de vraag ‘hoe nu verder?’. Tekstschrijver Alex voorspelt weinig goeds als verenigingen niet snel aanhaken.

Beursvloer Kampen Tohopesate heeft, na dertien edities, dit jaar een pauze genomen om zich te bezinnen op de vraag ‘hoe nu verder?’. Tohopesate is een ruilbeurs waar ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar met gesloten beurs diensten aanbieden. Onlangs vond in Ma Greet een brainstormsessie met belanghebbenden over het voortbestaan van dit initiatief plaats. Grote afwezigen waren vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen voor wie dit initiatief juist in het leven is geroepen.

Column door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Al sinds 2005 vindt Tohopesate jaarlijks plaats in maart. Vorig jaar werd het voor de dertiende keer op rij georganiseerd. Er werden tijdens deze 2018 editie zeventig matches gerealiseerd met een geschatte waarde van 53.000 euro. Ik was er voor het eerst bij. Als tekstschrijver/journalist was ik het laatste jaar redelijk actief in Weekblad De Brug. Ik achtte me daardoor niet geheel onbekend. Toch was mijn verrassing groot toen er meteen twee dames op mij af kwamen!

Vrijwilligers ronselen

Het waren coördinatrices van de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen e.o. en ze waren nota bene door Frank Rooseboom himself naar mij toegestuurd. Hun hulpvraag: de afgelopen jaren liep het aantal vrijwilligers sterk terug; hoe konden zij dat tij keren? Ik bedacht een communicatieplan voor deze jubilerende stichting, zocht er sponsoren bij en maakte met Weekblad De Brug een deal voor zes artikelen in een jaar tijd. Via portretten met bestaande vrijwillig(st)ers zouden we de stichting zichtbaard(er) maken en zo anderen enthousiast maken voor een soortgelijke ‘baan’. Inmiddels zijn we vier portretten verder en hebben zich door de publicaties ook al nieuwe vrijwilligers aangemeld (maar nog steeds niet genoeg). Daarmee is mijn Tohopesate-deal een succesverhaal geworden.

Toch hadden veel ondernemers die ik spreek na afloop van de laatste editie ook een wrange bijsmaak aan deze laatste editie. Een bevriende ondernemer zei: ‘De verenigingen zijn alleen hun eigen belang aan het najagen. Ze hebben niet nagedacht over een tegenprestatie en zoeken eigenlijk alleen maar iemand om de bestaande brochure te herschrijven, om een nieuwe folder te drukken of om een nieuwe website te maken. Ik heb er niets aan.’ Ook Greet IJzerman van IJzerman Kampen BV liet tijdens de brainstorm een dergelijk geluid horen. ‘Ze zien mij, weten dat we een verhuisbedrijf zijn en denken dan meteen dat we niets voor ze kunnen doen.’ Het stoort haar dat er niet creatief wordt gedacht. ‘Ik kan mensen vaak op verrassende wijze juist wel helpen. Ik heb ontzettend veel contacten en kan daardoor veel voor verenigingen betekenen.’

Kortom: er heerst enige onvrede en frustratie. Verenigingen en stichtingen gaan, vaak door gebrek aan creativiteit en inventiviteit, teveel op bepaalde aanbieders af en vergeten dat er nog zoveel meer wegen zijn die naar Rome leiden. Maar misschien is dat wel inherent aan de formule waarbij alles op één middag, in hele korte tijd, moet worden gerealiseerd, zo liet ik weten. Dan kan het ook bijna niet anders dan dat je als vereniging voor de quick wins en de zekerheid gaat…

Pas op de plaats

In dat opzicht is het niet zo vreemd dat Tohopesate heeft besloten even pas op de plaats te maken. Misschien dat zij dit commentaar ook al wel vaker gehoord hebben. In ieder geval maakte Frank Rooseboom tijdens de brainstorm al wel duidelijk dat er beter moet worden nagedacht over de tegenprestatie. Ook ik kreeg te horen dat de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen e.o. (STTK) niet echt een tegenprestatie had. Ik besloot het aanbod van een vrijwilliger aan mijn sterfbed nog maar even uit te stellen en koos voor een gebakje bij de koffie. Voor de rest genereer ik – gelukkig inherent aan mijn vak – wel mijn eigen PR en promotie. Met de artikelen lever ik steeds opnieuw mijn visitekaartje af. Sterker nog: inmiddels kent Hans Both, o.a. voorzitter van de ICK, mij nu ook. Een half jaar voor deze deal gaf hij aan mij niet te kennen en dat ik ‘meer aan mijn eigen communicatie moest werken’. Nu groeten we elkaar bij diverse gelegenheden en ben ik inmiddels behoorlijk zichtbaar geworden (het helpt ook dat zijn vrouw vrijwilligster is bij de STTK).

Nieuw plan

Tijdens de brainstorm over de toekomst van Tohopesate gaf ik aan dat ik denk dat er een actievere website van de beursvloer moet komen. Hier moeten wat mij betreft niet eens per jaar – in korte tijd – alle ‘vragen’ staan, maar iedere maand opnieuw een aantal. Door iedere vraag ook beter te formuleren, en vertegenwoordigers van verenigingen die hulp zoeken ook hierover te laten spreken bij ondernemersverenigingen, moet er meer rumoer ontstaan over deze hulpvraag én over Tohopesate, zodat ook de website breder wordt bezocht (een mooi PR en communicatieplan, dat ik niet alleen kan bedenken, maar ook uitvoeren, helpt wellicht ook…).

Ik denk dat we moeten afstappen van dat ene moment per jaar waarbij verenigingen voor de korte, snelle winst gaan en allemaal op een paar aanbieders duiken. We moeten naar een beursvloer waarbij iedereen veel meer kansen krijgt. Formuleer je vraag helder en laat (desnoods samenwerkende) bedrijven reageren met een plan. Faciliteer dit iedere maand en presenteer dan aan het einde van het jaar een knallend eindfeest met alle partijen én de gerealiseerde matches. Wat een feest zal dat zijn!

Ik vraag me alleen een beetje af waar we het als bedrijfsleven voor doen. Want waar wij als ondernemers maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk vinden en graag onze bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, lieten juist deze organisaties het tijdens de brainstorm massaal afweten. Van de circa dertig aanwezigen waren er slechts drie vertegenwoordigers van clubs en verenigingen. Dat is bedroevend weinig. Het is te hopen dat de vertegenwoordigers van de vele verenigingen en clubs in Kampen en omgeving straks wel wat actiever aanschuiven. Nu getuigde het niet van erg veel belangstelling en begrijp ik ook het cynisme van sommige ondernemers die liever niet meer meedoen. Een gemiste kans! Zorg dat je actiever meedoet en meedenkt. Zo niet, dan voorspel ik weinig goeds voor Tohopesate 2.0. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je als ondernemer tenslotte niet alleen.

Share:

Author: Alex de Jong/Attest Communicatie

Tekstschrijver @ Attest Communicatie, Pers- en Publiciteitsbureau voor het MKB. Ik schrijf al je teksten. Vlot, helder en aansprekend. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf via: alex@attestcommunicatie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *