‘Arbeidsmarkt verandert volledig’

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

De arbeidsmarkt verandert. Er is een tekort aan vakbekwaam personeel, en die aantallen lopen steeds verder op. Minder instroom van schoolverlaters is één boosdoener. Maar ook vraag en aanbod is, steeds minder in evenwicht. Steeds meer vakmensen zullen zich moeten laten omscholen, op zoek naar ander werk. Daarmee staat onze regio voor een grote uitdaging. Dit werd duidelijk tijdens de derde Ondernemersraad die maandag 10 september 2018 werd georganiseerd.

De krapte op de arbeidsmarkt biedt ook kansen voor mensen met ‘een vlekje’; voor al die mensen (bijna 900) die binnen de gemeente Kampen nu nog een (bijstands)uitkering ontvangen. Kortom: werk aan de winkel, want – om in de woorden van wethouder Jan Peter van der Sluis (CU) te blijven: ‘Als je werk hebt, doe je mee!’

Streng beleid
Van der Sluis (o.a. arbeidsparticipatie en inkomen): ‘Werk is de beste manier om armoede het hoofd te bieden.’ Volgens hem zijn er welgeteld 871 personen binnen de gemeente Kampen met een uitkering. ‘Onze ambitie is om dat aantal terug te brengen.’ Wat Van der Sluis betreft ‘mag de vrijblijvendheid er wel af’. Hij is voorstander van een streng beleid ‘waarbij we sanctioneren en waarbij mensen niet meer de keuze hebben tussen wel of niet werken’. ‘Als je kunt werken, dan ga je aan het werk!’ Ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen bij deze zoektocht.

‘Een premie of een no-riskpolis kan een goed instrument zijn om mensen aan het werk te krijgen’, zo stelde hij. ‘We moeten betrokken zijn bij de stad, bij de inwoners; kortom: onderneem met je hart.’ Het was een oproep aan ondernemers om deze ‘vergeten groep’ mensen een plekje in het eigen bedrijf te gunnen. Zoals textieldrukker Alle van Dijk dat heeft gedaan: ‘Het Deltion College vroeg of we een stagiaire wilden plaatsen.

‘Maar er zit wel een kanttekening aan deze stagiaire, hij is autistisch’, zeiden ze. Maar een autist kan toch prima werken? Als je hem maar iets geeft waarin hij geïnteresseerd is. In het begin hebben we erg veel tijd in de begeleiding gestoken, maar achteraf heeft hij ons heel veel voordeel opgeleverd omdat hij erg goed was in het werk dat hij deed. Zijn motivatie – en dat vind ik toch het belangrijkste – was heel groot.’

Impact
Ook Rob Rikmanspoel, directeur van Impact, kwam aan het woord: ‘We zijn de banenmakers van de regio Kampen. We ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en creëren werk voor mensen die een duwtje in de rug nodig hebben.’ Hij schetste kort enkele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. ‘Er is binnenkort een dreigend tekort van 4.500 arbeidskrachten in onze regio, oplopend naar vijfduizend. Dat is nu al merkbaar in de industrie, detailhandel, ICT, horeca en bouw.’

Door het sluiten van de sociale werkplaatsen is de kans op werk voor Impacts begeleide doelgroep de laatste jaren kleiner geworden. ‘De arbeidsparticipatie was, eerder circa 53 procent, is nu nog maar 30 procent.’ Hij deed daarom een dringende oproep aan de ondernemers. ‘Samen kunnen we zorgen voor duurzame plaatsing. Wij verlonen, detacheren en zetten uit en ontzorgen zo de ondernemers. Heeft u een productiebedrijf en is uw arbeidscapaciteit niet op orde? We kunnen helpen om specifieke functies voor de onderkant van uw productieproces te creëren.’ Zo probeert Impact een en ander aan de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod te doen.

Krapte op arbeidsmarkt

‘Mismatch’ was ook het centrale thema van de promofilm ‘De Tafel van de Regio Zwolle’. Hierin verscheen Manon Koldewijn- Engbers, tevens spreekster tijdens de Ondernemersraad: ‘Het doel van de Tafel van de Regio Zwolle is dat we over vijf jaar 115.000 mensen om-, her-, op- of bijgeschoold hebben en dat zij een goede plek op de arbeidsmarkt hebben gevonden.’

Het onderwijs moet, door samenwerking onderling, maar ook door samenwerking met het bedrijfsleven, steeds toegankelijker worden. Ook voor die mensen die nu een baan hebben, maar wellicht in de toekomst denken aan omscholing om zo hun kansen op de veranderende arbeidsmarkt te verbeteren. De tafel van de Rregio Zwolle lobbyt in Den Haag en hoopt op (meer) financiële steun voor deze plannen.

Laurens de Lange (VNO-NCW Overijssel) waarschuwde: ‘Anders dan voorgaande jaren zal ook de instroom van jongeren naar de arbeidsmarkt beduidend minder worden. Dat vraagt om een nieuwe kijk op arbeid. Veertig jaar lang hetzelfde vak uitoefenen, dat gaat niet meer. Je gaat van werk naar werk, maar daar is het onderwijs nu nog niet op ingericht.’

Alles valt of staat met ‘wendbaarheid’, zo liet Koldewijn weten. ‘Ben je als werkgever bereid te investeren in mensen, ook als je ze wellicht opleidt om bij de concurrent te gaan werken? Ben je als werknemer bereid om jezelf continu te ontwikkelen? Daarbij is een cruciale rol voor onderwijsinstellingen weggelegd. We gaan ‘leven lang ontwikkelpunten’ maken, waar je je via één loket kunt melden. Dat betekent dat je het aanbod heel transparant en toegankelijk voor iedereen moet maken’. Ze hoopt op veel steun vanuit ‘Den Haag’. ‘Wendbaarheid is zeer nauw gekoppeld aan een brede welvaart.’ En daarmee was de kring rond, want stelde wethouder Van der Sluis aan het begin van de avond niet dat ‘werk de beste manier is om armoede het hoofd te bieden’?!

Ondernemersraad 3 verslag

Share:

Author: Alex de Jong/Attest Communicatie

Tekstschrijver @ Attest Communicatie, Pers- en Publiciteitsbureau voor het MKB. Ik schrijf al je teksten. Vlot, helder en aansprekend. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf via: alex@attestcommunicatie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *